Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha

to Slovo bolo Boh.

Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.
V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.
Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.
Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho,
a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.
Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha.
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten,
o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja."
Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca,
ten o ňom priniesol zvesť.

(Jn 1,1-18)

zaujalo

V dnešnej spoločnosti, v ktorej je odpustenie tak zriedkavé,

je milosrdenstvo stále dôležitejšie.

22.1.2016

  

Všemohúci Bože,

voláme Ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom. Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého, aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu. Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj, keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete, aby všetci ľudia pochopili, že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou, aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova, aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí, aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť, aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov. Prosíme Ťa, Otče, za Svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny, v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi, nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou, nech zvíťazí pokoj a mier nad každým konfliktom, nech zvíťazí ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva. Nech Tvoj Svätý Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.

O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, lebo Ty si darca pravého pokoja a Tebe, nebeský Otče, vzdávame slávu, česť a poklonu i Tvojmu jednorodenému Synovi i Tvojmu presvätému a životodarnému Duchu teraz i vždycky i na veky vekov.
Amen.

 

Modlitba používateľa internetu

www

Všemohúci Bože,
pred Tebou nič nie je skryté.
Prosím, daj, aby som
v priestore internetu
hľadal a prijímal iba to,
čo je milé Tebe,
lebo Teba chcem chváliť,
Tebe chcem ďakovať.
 
Prosím Ťa, usmerňuj
moje myšlienky,
daj mi múdrosť
rozpoznať dobré a zlé,
daj mi silu prikloniť sa
vždy k dobrému.
 
Osvieť mi rozum
a posilni myseľ,
naplň ma svojím Duchom.
Bože, zmiluj sa
a prejav mi svoje milosrdenstvo.
 
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Lásku bez kríža nenájdeš a
kríž bez lásky neunesieš!

(sv. Ján Pavol II)

Jn 5,28-29

Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a vyjdú:

tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. 

(Jn 5,28-29)

webhosting by webnode.sk