liečiteľstvo

Rozlišujeme 3 typy liečiteľov, ktorí uzdravujú :

  • v Božom, Ježišovom mene (charizmatické uzdravenia) - liečiteľ je len sprostredkovateľ (v ďalšom texte sa nerozoberajú)
  • skrze svoje psychické sily a vieru, ktorú do nich chorí vkladajú (vždy uzdravia len čiastočne, nikdy celého človeka)
  • pomocou určitých predmetov a rituálov s nimi vykonávanými (o ktorých chorí často ani nevedia)

 

Alternatívna medicína – pôsobí na základe energie, ktorú chce dať do rovnováhy a tak uzdraviť človeka.. Často je zdôraznená samospasiteľnosť človeka a až neobmedzené schopnosti (Silvova metóda , Reiki) a tiež často vychádza z východných filozoficko - náboženských smerov, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Takéto liečiteľstvo pomocou alternatívnej medicíny často vedie k závislosti na liečiteľovi, má negatívny dopad
na duchovný život, spôsobuje iné zväčša psychické problémy, narušenie vzťahov a pod. 

 

Alternatívna medicína nie je charizma uzdravovania !

 

Anjelské liečenie

( napr. Anjel univerzálnej lásky, Slnečný anjel - Josef Kořenek )

Akupunktúra - je pôsobenie na systém aktívnych bodov a dráh organizmu. 

Podľa tejto teórie má každý organizmus systém tzv. aktívnych bodov. Tieto sú meridiánmi pospájané do dráh,
ktoré sú na povrchu celého organizmu a majú aj spojenia vo vnútri organizmu ako medzi sebou a tak aj k niektorým orgánom tela.
V tomto systéme bodov a meridiánov prúdi energia a informácie, ktoré sú pre organizmus životne dôležité.
Podľa tohto u zdravého človeka tento systém funguje bezchybne, kým u chorého v ňom vznikajú poruchy.

Slovo akupunktúra je zložené z dvoch latinských slov acus (ihla) a punctio (bodnutie) a mohli by sme teda zjednodušene povedať, že ide o  pichanie do bodov. Bližšie to znamená nielen pichanie, ale aj nahrievanie, požehovanie alebo nazývané aj ako moxovanie, kde moxa je tzv. fajka z paliny, jej koniec sa zapáli a tepelným účinkom sa pôsobí buď na jednotlivé akupunktúrne body alebo na určitú plochu či dráhu meridiánu.
Na akupunktúrne body sa aplikuje teplo, ktoré preniká kožou a aktivuje meridián. To znamená, že sa nepoužíva len ihla,
aj keď táto je stále najúčinnejšia, ale aj iné spôsoby ovplyvňovania aktívnych bodov a meridiánov.
Všetky tieto intervencie majú viesť k normalizácii pomerov v systéme bodov a meridiánov a tým v celom organizme - potreba rovnováhy dvoch princípov jang a jin.

Akupresúra - je jemnejšia "sestra" akupunktúry.
V oboch prípadoch terapeut stimuluje energetické dráhy v tele. V akupresúre sa namiesto ihiel používa tlak, ručná stimulácia konkrétnych liečivých bodov.

Autogénny tréning - (AT), hypnóza na vlastný povel. Koncentratívne sebauvoľňovanie. Pracuje s dvoma základnými princípmi, ktorými sú relaxácia a koncentrácia. Za otca autogénneho tréningu je považovaný nemecký neurológ Johannes Heinrich Schultz (1884-1970).

Existuje však viac autorov (E. Jakobs, W.Reich, K. Thomas, ..), ktorí sa touto problematikou tiež zaoberali.

Schultzov autogénny tréning sa delí na dve časti – nižší a vyšší stupeň. Spravidla sa v športe uplatňuje len stupeň nižší. Doba cvičenia sú 2 minúty, 2 krát za deň. V priebehu 3 až 4 týždňov sa čas cvičenia predlžuje asi na 10 minút. Cvičenia sa vykonávajú najčastejšie v ľahu na chrbte, alebo v sede s opretým chrbtom a hlavou.

Cieľ AT: „aby sa človek  predpísanými cvičeniami stále viac vnútorne uvolňoval a ponáral do seba a aby dosiahol z vnútra vychádzajúcu prestavbu celého organizmu, ktorá umožňuje posilniť to, čo je zdravé, a zmierniť alebo odstrániť to, čo je nezdravé.“

 

Bachova kvetova terapia - objaviteľ, doktor, liečiteľ a neskôr homeopat Edward Bach (1886–1936) tvrdil, že za každou chorobou je človek, ktorý ticho trpí svojimi strachmi. Pripisuje sa mu objav sily 37 esencií z divoko rastúcich nejedovatých rastlín. Pacient dostáva od terapeuta "užívaciu fľašku" s preňho vhodne namiešanými esenciami, spravidla ich je maximálne 6-7. 

Metóda, ktorá sa prezentuje ako zdanlivo neškodné užívanie nejedovatých rastlinných esencií, vďaka čomu sa dotyčná osoba duševne stabilizuje a v tomto dôsledku potom dôjde k telesnému uzdraveniu. 

Biotronika - po roku 1945 zakladateľ Josef Zezulka (1912-1992), v súčasnosti ju prezentuje

Tomáš Pfeiffer,Jaroslav Hejduk a ďalší. Životná filozofia.

DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ

V Čechách už existuje aj SPOLEČENSTVÍ JOSEFA ZEZULKY ako registrovaná náboženská spoločnosť!

 

Bylinkárstvo - používanie byliniek pri vykonaní určitého rituálu, zariekania, tajuplných postupov..

 

Dendroterapia - objímanie stromov, čerpanie energie zo stromov

 

Energetická psychológia

 

EFT - techniky emočnej slobody

EFT sa začína vždy úvodným nastavením, pri ktorom sa ťuká na tzv. "karate bod" a dotyčný hovorí:
"Aj napriek tomu, že... (mám daný problém), mám sa rád, prijímam sa a odpúšťam si."
Tu sa určí intenzita ktorá, popisuje pocit (1 -najslabší pocit a 10 je najviac).
Následne sa vykonáva sa tzv. EFT sekvencia.

EFTTo znamená, že sa ťukaním prejdú body na tele. Začína sa na temene hlavy a postupuje sa smerom nadol. Pri každej novej sekvencii sa overuje, ako sa zmenila intenzita. Sekvencia - "sťukávanie" sa opakujte dovtedy, kým sa nedostaví intenzita 0.
Pri dosiahnutí 0, "je vyčistené", a robí sa ešte overenie.

Pomocou stimulácie určitých bodov na tele uvoľňujeme bloky v prúdení energie.

Ťukanie (tapping) pomáha cez príslušnú emóciu spojiť existujúci problém s minulou skúsenosťou tak, ako sa uchovala v našom podvedomí.

 

Geopatogénne zóny - alebo Dračie žily  (historický názov zo starej Číny) - nevhodné zóny "štartéry chorôb" a ich odrušovanie

"Je to nová možnosť čerpania Božej energie".

 

Harmanizátory - vitálne karafy, bioprotectory,

rôzne aktivátory..

 

"Liečivé" a ochranné kamene, kryštály - v spojitosti zo zverokruhom, čakrami, pracujúce na základe vibrácií a uvádzajú do rovnováhy auru - "biomagnetický obal"

 

Magnetizmus - „minerálny či prírodný“ ale aj tzv. „živočíšny magnetizmus“ Franz Anton Mesmer (1734-1815)

 

Makrobiotika - to nie je iba náuka o stravovaní, ale je to celkový filozofický smer, podľa ktorého je psychický aj fyzický stav človeka ovplyvnený tým, akým spôsobom prijíma svet, kam patrí aj potrava.

Podľa makrobiotických predstáv neexistuje žiadna choroba, ktorá by sa nedala vyliečiť zodpovedajúcou prírodnou stravou.

 

Metóda bezkontaktných masáži - Jevgenya (Džuna) Juvaševna Davitašvili (1949-2015) - ruská liečiteľka (nazývala sa princeznou, už nejestvujúcej Asýrie)

 

Modrá alfa - malá vzdelávacia firma, ktorá formou seminárov a prednášok poskytuje iný pohľad na človeka, jeho schopnosti, psychiku a život ..

 Systém One Brain - " Jednotný mozog" - názov metódy odvodený od ideálneho fungovania mozgu, keď ľavá i pravá hemisféra spolupracujú dokonale zladene, harmonicky a v jednote. Cieľom metódy je údajne "zapnúť", čo bolo v  dôsledku stresu vypnuté a nájsť možnosti tam, kde sme ich predtým nedokázali vidieť kvôli minulým podobným skúsenostiam, ktoré boli spojené s emocionálnym stresom. Využíva sa tu metóda manuálneho testovania svalov (tzv. biofeedback), kedy pozitívna emócia spevní sval a negatívna emócia ho zoslabí. Zakladateľom tohto holistického liečebného systému - kineziologie je od roku 1964 americký chiropraktik George Goodheart (1918-2008).

Parapsychológia a psychotronika - predstaviteľ Zdeněk Rejdák (1934-2004).  Oldřich Válek bol jeho externým spolupracovníkom a je  zakladateľom Združenia bádateľov psychotroniky, nadväzuje na prácu Jana Kefera(1906-1941), Břetislava Kafku (1891-1967), Františka Kahuda (1911-1987).
Pojmy, definície a výklady sa v rôznych zdrojoch značne líšia.

Hypnotickými seansami v TV je hlavne z minulosti známy aj Anatolij Michajlovič Kašpirovský, pôvodom z Ukrajiny.

Regresná terapia - (návrátová terapia do minulosti), manipulácia s podvedomím, riešenie znovuprežitia udalostí z minulosti bez fyzického kontaktu "odstraňovanie blokov". 

 

Reiki - liečebná metóda, ktorú objavil Japonec Mikao Usui (1865-1926) v starých tibetských spisoch. Predpokladá existenciu vitálnej energie Reiki v tele človeka a existenciu príslušných čakier (energetických centier astrálneho tela - presný, ale nehmotný obraz fyzického tela ) a dráh - meridiánov, ktorými môže táto energia prúdiť. Pokiaľ sú čakry vyrovnané a v meridiánoch prúdi energia bez prekážok, človek je zdravý a vitálny.
Tiež predpokladá existenciu aury ako duchovného poľa ľudského tela, ktorá s týmto energetickým prúdením súvisí. Pôsobiť Reiki môže iba ten, kto prešiel zasvätením energetických centier ( 1., 2.,3. stupeň -majster ) na prijímanie a ďalšie odovzdávanie energie.
Pojem Reiki sa niekedy vysvetľuje aj  ako „láska obsiahnutá v dotyku rúk, ktorá svojou silou privoláva zlatý dážď univerzálnej kozmickej energie nasmerovanej do tela pacienta.“ Počas dlhého utišujúceho zákroku liečiteľ napĺňa celé pacientovo telo energiou.


 

RUŠ metóda - Rýchla a účinná zmena skutočnosti

"Ruš, co ti vadí", "Rychle k úplnému štěstí", "Klíč k životu", "Savo na psychické problémy"

"Je v našej moci byť vyliečený!" tvrdí jej autor Karel Nejedlý.

Shamballa - multidimenzionálny systém liečenia, používaný už v časoch Atlantídy. V súčastnosti sa vracia späť cez channelling.
Shamballa je kombináciou energií, ktoré sa koncentrujú na liečenie cez poznanie, že všetko je vzájomne prepojené. Energia systému podporuje liečenie planéty Zem a všetkého živého cez liečenie seba samého. Obsahuje 1024 symbolov, ktoré sú rozdelené do 4 stupňov po 256 symbolov a sú predávané telepaticky prostredníctvom 4 zasvätení.
 

Liečivé symboly – kreslia sa po tele napr. prírodnou farbou na vlasy (Henna), kozmetickým farbivom alebo plátkovým zlatom
 
"Obrazy maľované na telo a tvár chránia pred nežiaducimi vplyvmi okolia, podporujú liečenie,.."

 


 

Keď sa oddelí alternatívna medicína od svojej filozofie, stane sa neúčinnou!