Vojtěch Kodet, ThD., O.Carm.

Narodil sa 20. 5. 1956 v Malém Beranově, okr. Jihlava, Československo. Vyštudoval teológiu a roku 1982 bol vysvätený za kňaza brnenskej diecéze. Členom rádu karmelitánov sa stal v roku 1976.

V roku 1991 spolu Janom Fatkom založili Karmelitánské nakladateľstvo so sídlom
v Kostelním Vydří ( www.kna.cz ). 

Momentálne je predstaveným Rádu bratov karmelitánov v Prahe.

Veľmi známe sú jeho prednášky na konferenciách charizmatickej obnovy, duchovných cvičeniach a obnovách. 

www.vojtechkodet.cz