Ruženec

- modlitba od Panny Márie

Podľa legendy,  sa zjavila Panna Mária sv. Dominikovi vo sne a dala mu reťaz s guľôčkami, na ktorej sa mala recitovať modlitba ruženca - meditácia nad životom jej syna Ježiša.

Konečná tradičná forma ruženca vznikla za pápeža Pia V., v druhej polovici 16. storočia, ktorý ho štandardizoval a zaviedol pre celú Cirkev.

V roku 1917 na základe zjavení Panny Márie vo Fatime bola na záver desiatku pridaná modlitba “Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy…” a za pápeža Jána Pavla II. boli pridané desiatky ruženca svetla.

Najrozšírenejší je tak mariánsky ruženec, v ktorom sa medituje nad 4 x 5 tajomstvami. Ľudovo nazývaný ako radostný, bolestný, slávnostný a ruženec svetla, ktorý zaviedol v roku 2002 pápež sv. Ján Pavol II..

Poznáme aj iné ružence ako napr.: Ruženec k úcte Ducha Svätého, Eschatologický ruženec, Sedemradostný ruženec (františkánsky), Sedembolestný ruženec, Obetný ruženec pátra Pia, Ruženec k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, Ruženec oslobodenia.

 

Ruženec Božieho milosrdenstva

Ježišu dôverujem v Teba

Na úvod: Otče náš.. Raduj sa Bohorodička .. alebo Zdravas Mária .. Verím v Boha

Nasleduje modlitba: "Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov aj hriechov celého sveta!"

Po nej 10x za sebou opakujeme : "Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami aj s celým svetom!"
Potom opäť nasleduje modlitba "Večný Otče..." a znova 10 prosieb "Pre Jeho bolestné umučenie.. 

Toto sa opakuje 5x.

Na záver sa 3x pomodlíme modlitbu "Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami aj nad celým svetom!"

Potom sa môže ešte 3x povedať "Ježišu dôverujem Ti" Amen.