New Age

 • súhrny pojem pre duchovný smer, ktorý chce zjednotiť všetky cesty, voľné združenie rôznych aktivít, ideí a ľudí

 • prezentuje myšlienkou fúzie tradičných západných náboženstiev s prvkami východných tradícií, zdôrazňuje univerzálnu lásku a harmóniu sveta

 • hnutie sa začalo rozvíjať v 19. storočí no na rozdiel od iných siekt nemá zakladateľa

 • stúpenci majú niekoľko spoločných prvkov a to : kozmos sa chápe ako organický celok, je oživovaný energiou, ktorá sa identifikuje ako božská duša alebo duch, verí sa v sprostredkovanie rôznych duchovných bytostí – ľudia sú schopní vystúpiť do neviditeľných vyšších sfér a kontrolovať svoje životy, existuje “Večná múdrosť”, ktorá predchádza všetky náboženstvá a kultúry a je nad nimi, ľudia nasledujú osvietených majstrov

 • hnutie je inšpirované a ovplyvnené panteizmom a východnými duchovnými prúdmi, zastrešuje celý rad ľudí, organizácií, akcií, praktík a myšlienok, vytvára novú mentalitu, myslenie

 • pretože cesta osvietenia sa nedá absolvovať za jeden ľudský život je tu učenie o reinkarnácii (opätovný návrat Ducha, určitej entity do ďalšieho hmotného tela)

 • súčasťou New Age je viera, že človek je perfektný, božský a je stvoriteľom a tvorí svoju vlastnú realitu

 • hriech neexistuje

 • centrálnym bodom je sústredenie na seba (choď, kam ťa tvoja intuícia a inteligencia vedie, dôveruj si)

 • nejestvuje tu Boh, ale všetko sa môže stať bohom, ponúka neuveriteľne širokú škálu možnosti výberu "svojho boha"

New Age hlása, že zdroj šťastia nachádza v človeku samom.

Ideou tohto hnutia je aj téza, že „absolútno nie je vecou viery, ale zážitku”.

New Age sa snaží nahradiť kresťanskú vieru kultom bohyne Gaie - matky Zeme.

 

 

Eneagram (z gréckeho enneá - 9, gramma - znamenie) - diagram zložený z kruhu s 9 bodmi na obvode,
spojenými v kruhu trojuholníkom a obrazcom so šiestimi vrcholmi. Pôvodne sa používal na veštenie,
ale preslávil sa až ako symbol systému klasifikácie osobností, ktorý obsahuje 9 štandardných charakterových typov.

eneagram

Eneagram je ako nástroj na psychickú charakterovú analýzu a používa sa ako prostriedok duchovného rastu.

 

Medzi známe osobnosti a zástancov New Age patrí : 

 • Helena Petrovna Blavacká (1831-1891) - zakladateľka Theosofickej spoločnosti

Helena Petrovna Blavacká

 • Michail Sergejevič Gorbačov (1931), stojaci na čele Sovietskeho zväzu od roku 1985 až do jeho zániku
  v roku 1991, zakladajúci prezident organizácie Green Cross International.

Green Cross International

 • v hudbe :

EnyaKitaroMike Oldfield

Viac ako 4 000 000 výtlačkov sa predalo na svete z jeho najznámejšej knihy Štyri dohohy, prvý krát vydaná v roku 1997.