iné prejavy

 

Znepokojenie - obťažovanie, ktoré zasiahne vnútorný pokoj a psychicko-citovú rovnováhu. Zlý spôsobuje nepokoj, strach a vnútorné súženie.

 

Zviazanosť - akoby bol človek v obliehaní (sem patria napr. závislosti).

 

Zamorenie - zlo, ktoré zasahuje veci, objekty a zvieratá.

 

Útlak, ubližovanie, trýznenie - démon zasiahne osobu utrpením a zlom, pôsobí na zdravie, prácu, medziľudské vzťahy. Pôsobí zvonku.

 

Prienik (na určitý čas)

 

Posadnutosť - najhorší a najvážnejší prejav, keď sa zmocní mysle, srdca i tela človeka. Osoba nekoná slobodne, stráca svoju osobnosť.

To však sa deje vtedy keď mu človek dáva možnosť, tým že otvára prístupovú cestu pre jeho pôsobenie.

Napr. zotrvávaním v ťažkom hriechu, praktizovaním okultizmu, satanizmu, špiritizmu, mágie a skutočných kúziel (porobenie, puto, urieknutie).

 

Posadnutosť je zriedkavá ale existuje! Je to objektívny jav, nie nejaký stredoveký prežitok.

 

Posadnutosť musí byť potvrdená lekárom - psychiatrom a až tak sa vykonáva exorcizmus - ako služba Cirkvi.

 

Diabol je veľmi inteligentný, klame a bez Božej pomoci je aj silnejší ako človek!

 

Exorcizmus nie je ľahký, ani rýchly proces a osoba musí spolupracovať. Ide o vyhnanie démona modlitbou,
ktorý tomu odoláva. Spočíva v priamom oslovení a rozkázaní zlým duchom, aby odišli z danej osoby.

Sila tejto modlitby za oslobodenie je v mene Ježiša Krista Nazaretského.

Exorcizmus môže vykonávať len biskup, alebo kňaz výslovne poverený diecéznym biskupom.

Spoločenstvo môže praktizovať modlitbu za oslobodenie, nie však exorcizmus.