Boh Duch Svätý - Posvätiteľ

 

Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.

(Gal 5,22-23)

 

Nebeský Otče, Tvoj Duch je Duchom pravdy a lásky.
Naplň týmto Duchom Svätým moje telo, myseľ i dušu.
Ochráň ma dnes od všetkých klamstiev a nepravých vnuknutí.
Zjav mi svoju prítomnosť a svoje úmysly tak,
aby som im mohol porozumieť.
Ďakujem ti, že to urobíš
a dáš mi silu odpovedať,
skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

 

 

 

 

Dary Ducha Svätého

  • Dar múdrosti
  • Dar rozumu
  • Dar rady
  • Dar sily
  • Dar poznania
  • Dar nábožnosti
  • Dar bázne voči Bohu

Duchu Svätý, dokonaj v nás dielo začaté Ježišom.
Urýchli v každom z nás príchod hlbokého
duchovného života.
Daj oduševnenie nášmu apoštolátu, ktorý
chce zachytiť všetkých ľudí vykúpených Kristovou krvou.
Zdvihni nás na úroveň svätej poníženosti,
ozajstnej Božej bázne a veľkodušnej odvahy.
Amen.

(modlitba sv. otca Jána XXIII.)