mágia

  • abstraktný systém, ktorého účelom je umožnenie človeku ovládať prírodu, predmety, udalostí a ľudí pomocou tajomných a nadprirodzených prostriedkov
  • vyskytuje sa vo všetkých kultúrach
  • môže byť iluzórna (mikromágia; javiskové, steet a kartové triky)
       alebo skutočná mágia 
 

Z hľadiska účelu ju môžeme rozdeliť na :    

  • bielu (cieľ - zdanlivá pomoc a dobro iných, liečiteľstvo, ovládanie vedomia a pod.)
  • čiernu (zdanlivo ako opak bielej, využitie pre vlastnú potrebu, okultizmus, satanizmus, rituály, kliatby)
  • červenú ("mágia lásky", získanie sympatie, zaľúbenia a vzťahu želanej osoby alebo ublíženie napr. nevernej osobe)
  • neutrálnu (tvrdí že, môžeme využívať neutrálne sily prírody, napr. používanie kryštálov, dobíjanie sa zo stromov, kameňov, vody, využívanie magickej sily hviezd,..)
  • striebornú (prehnané ucievanie anjelov)
  • šedú (zabránenie "iných čarov")

 

alebo oblasti zamerania môžeme deliť na mágiu :

(c) JB

Jeden český web hlása reklamu : "Mágia - cesta k úspechu !", moja otázka však znie : "Ale za akú cenu ??"