O mne a týchto stránkach

Som človek hľadajúci pravdu, živú vieru, lásku a naplnenie života.

Som kresťanom katolíkom s dennodennou skúsenosťou  nekonečného Boha a s jeho prejavmi navôkol.

Som človek hriešny, omylný a plný chýb, no napriek tomu sa cítim byť milovaný úžasnou Božou láskou !

Tu, na tomto mieste, by som sa chcel podeliť s mojimi postrehmi a informáciami ohľadom kresťanskej viery, praktických skúsenosti s dobrom ale aj zlom v tomto svete, s Vami všetkými, ktorí máte o to záujem.

Dúfam, že budú pre Vás tieto stránky obohatením a nie stratou času. :)

Myšlienky, názory, citácie, obrázky a tvrdenia na týchto stránkach sú zmesou vlastného poznávania a skúsenosti,

ale aj iných, ktorí ma pri tvorbe tohto webu rôznym spôsobom inšpirovali a patrí im veľká vďaka.

Kvôli lepšiemu prehľadu neuvádzam odkazy na jednotlivé zdroje a pramene,

s výnimkou súhrnného popisu publikácií, o ktoré sa tieto stránky opierajú.

 

V prípade akéhokoľvek Vášho postrehu, podnetu či pomoci môžete ma kontaktovať na :

heaven-or-hell@heaven-or-hell.info

alebo priamo pomocou tejto stránky.

 

„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ (Mt 10,8)

heaven-or-hell.info

História webu

  • Prvé myšlienky takéhoto projektu boli už v roku 2010.

19.7.2011 prvá off-line verzia stránok

  • 20.7.-24.11.2011 pokusy o určitý obsah a vzhľad

27.11.2011 spustenie začiatku projektu na

heavenorhell4everness.webnode.sk ako free-hosting

12.11.2012 Presun domény - projektu

na novú doménu heaven-or- hell.info

  • december 2012 začiatok prekladu do English verzie

február 2013 - profi hosting

Január 2017 - odstránenie nefunkčných odkazov

 

Poďakovanie

Týmto chcel by som poďakovať všetkým, tým

ktorí mi akokoľvek pomohli

a spolupracovali na tomto diele.