Lectio Divina


posvätné čítanie Písma svätého. Má 4 časti :

  • lectio (čítanie)
  • meditatio (rozjímanie)
  • oratio (modlitba)
  • contemplatio (kontemplácia, alebo nazeranie)