don Anton Červeň, SDB

Kňaz, salezián, pôsobiaci v Košiciach, Banskej Bystrici, známy tiež z rádia Lumen z relácie Duchovný obzor.

Prednáša aj liturgiku pre bohoslovcov v Bratislave a Badíne.

Odkaz don Červeňa mladým :

“Aby mladí boli vnímaví na znamenia čias... Boh sa nám denne prihovára a preto by bolo dobré stíchnuť a počuť ten hlas. Náš egoizmus je naším hrobom, naša nádej v Kristovi je naším životom. Preto prajem mladým, aby mali odvahu zbavovať sa egoizmu a slúžiť v láske, civilizácii lásky.”