viera

modlitba    Cirkev

 

  • vzťah, dôverné spojenie s Bohom

  • je životný postoj, spôsob života

  • nezaslúžená Božia milosť

  • je v súdržnosti s nádejou a láskou

 

Natoľko veríš, nakoľko konáš podľa svojej viery. (sv. František)

božské čnosti

Viera neslúži na nič, ak nerobíme to, čo nám Boh prikazuje, viera bez skutkov je mŕtva !