sv. omša

Omša alebo slávenie eucharistie je eucharistická bohoslužba (liturgia), pri ktorej sa sprítomňuje ( nie opakuje ! )
nekrvavým spôsobom obeta Ježiša Krista.

 

Pozostáva z 2 častí : Bohoslužby Slova a Bohoslužby Eucharistie.

 

Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. (Jn 6,54)

 

Liturgia sv. omše - viac na : https://gloria.tv/?media=313960&fullscreen