Heaven - NEBO

nikdy nekončiace spoločenstvo s Bohom a anjelmi - večná blaženosť, šťastie..

 

"Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú." (1Kor 2,9)

Nebo je nasýtenie Bohom a nikdy nebyť nasýteným !