Anjeli

  • sú nesmrteľné čisto duchovné bytosti
  • stvoril ich Boh, na svoju slávu a službu ľuďom
  • celou svojou bytosťou sú Boží služobníci a poslovia
  • majú väčšiu inteligenciu ako ľudia
  • nemajú telo, no na Boží rozkaz môžu mať ľudskú podobu

 

 

archanjel Michal

Slovo „anjel“ pochádza z gréckeho „angelos“, čo znamená „posol“.