Iné náboženstvá

Monoteistické náboženstvá ( viera v jediného Boha ) :

 

Judaizmus

 

Islam

 

Bahájska viera

 

 

Polyteistické náboženstvá ( mnohobožstvo ):

Hinduizmus

(veľká skupina z nich, nie však všetko vyznáva mnohobožstvo)

 

Šintoizmus

 

Náboženstvo Slovanov

 

Náboženstvo starovekého Egypta

 

 

Náboženstvo starovekého Grécka

 

 

Náboženstvo starovekého Ríma

 

 

 

Náboženstvo Keltov

 

Náboženstvo Germánov

   

Pohanstvo

  

Neteistické (bez boha) náboženstvá:

 

Budhizmus
Džinizmus


Konfucionizmus

 

Scientológia

 

Taoizmus

 
 

Presvedčenie, že Boh (bohovia) neexistuje hlása Ateizmus alebo iným slovom neverectvo či bezbožnosť.

 

Karl Heinrich Marx (1818– 1883)Friedrich Nietzsche (1844-1900)Sigmund Freud (1856–1939)Carl Gustav Jung (1875–1961)