Scientológia

Scientológia

- hnutie, filozofia, systém učení a rituálov vytvorený v roku 1954.

Zakladateľ americký spisovateľ Lafayette Ronald Hubbard (1911-1986). Hnutie nazval ju ako "aplikovanú náboženskú filozofiu“. V roku 1950 vydal základnú príručku Dianetika, ktorá ponúka rozsiahlu sústavu praktických postupov a kurzov. Prístup k nim je možný napríklad po absolvovaní testu osobnosti.

Scientológia je teda „veda ako vedieť“. Jej cieľom je dosiahnutie absolútneho vedenia, stavu, keď si jedinec uvedomuje to, že je duchovná bytosť a následne dosahuje stav, kedy sa vymámi z cyklu zrodenia a smrti.

Scientologické náboženstvo sa zakladá výhradne na výskumoch L. Rona Hubbarda, jeho spisoch a zaznamenaných prednáškach. Tieto diela v scientológii vytvárajú ako celok spisy scientológie a tieto náboženské spisy sú jediným zdrojom všetkých princípov, učení, filozofie, praxe, obradov a všetkých základných smerníc scientologickej viery. Obsahujú viac ako 500 tisíc strán písomných dokladov, takmer 3 tisíc zaznamena­ných prednášok a viac ako 100 filmov. Princípy a praktiky scientologic­kého náboženstva sú označované ako duševné alebo náboženské „techno­lógie“ scientológie.

Hubbard prišiel s technikou, ktorú nazval dianetika (vedenie, ako vedieť, sebazlepšovanie) - moderná veda o duchovnom zdraví (stala sa súčasťou scientológie) a ktorá by mala jedincovi pomôcť, aby sa  zbavil všetkých týchto negatívnych zážitkov a tým uvoľnil svoju blokovanú kapacitu a potenciál a stal sa racionálnym vo svojom správaní. Tomuto stavu sa v scientológii hovorí „clear“.

Nad stavom clear sú ďalšie pokročilé duchovné stupne, ktoré sa zaoberajú tým, aby oslobodili potenciál duchovnej bytosti a nastolili tak jej pôvodné sebaurčenie. Tu sa tiež scientológia snaží oslobodiť thetana od jeho fixácie na jeho telo. Thetan ako duchovná bytosť môže existovať bez tela tu na Zemi, ale aj inde vo vesmíre. Po smrti thetan nemá na výber, buď ide do nového tela alebo blúdi ako duša po planéte, ktorú nemôže opustiť.
V tele je thetan spútaný nesprávnymi rozhodnutiami z minulého života. Scientológia verí, že thetan je od prirodzenosti dobrý, ale v priebehu vekov splynul s materiálnym vesmírom, až stratil svoje duchovné bytie. Sú to jeho skúsenosti, ktoré ho zviedli k páchaniu zlých činov, nepochádza to z jeho prirodzenej podstaty.

Cieľom scientológie je priviesť človeka do takého bodu, kedy je schopný vidieť skutočné činitele, ktoré ovplyvňujú jeho život a tým vyriešiť jeho problémy.

 

Medzi celosvetovo najznámejšie osoby tohto hnutia patria americkí herci Thomas Cruise Mapother IV, John Joseph Travolta, Kirstie Alley, Jenna Elfman, Catherine Bell.