život

Obrovský dar od Boha.

Máme povinnosť ho chrániť od počatia po prirodzenú smrť.

Naše jestvovanie je dar pre nás samých i pre ľudí okolo nás.

Podobne je ich jestvovanie darom pre nich i pre nás.

Darcom života je Boh, ktorý nám na Vianoce daruje svojho Syna Ježiša Krista.

Boží syn nám vo svojom posolstve prináša najhlbší zmysel nášho bytia.

(Mons. Stanislav Zvolenský)

20.9.2015 BA