páter Pio (1887-1968)

Páter Pio, občianskym menom Francesco Forgione, kapucín, stigmatik, narodil sa 25. mája 1887 v Pietrelcine neďaleko Neapola.
 
Keď mal 16 rokov, vstúpil ku kapucínom do noviciátu a tu prijal rehoľné meno Pius.
Takmer až do smrti, celých 50 rokov, mal na svojich rukách, nohách a boku viditeľné krvácajúce rany
Ježiša Krista - stigmy. Hoci sa snažil ich skrývať (na rukách nosil rukavice bez prstov), chýr o nich sa rozniesol ďaleko.
Podrobil sa rozličným lekárskym vyšetreniam, ktoré mali určiť pôvod rán, no vysvetlenie nenašli.
Do San Giovanni Rotondo prichádzali zástupy veriacich, aby sa zúčastnili na jeho aj 2-hodinovej sv. omši a v dlhých radoch čakali uňho na spoveď.
 
Založil dve veľké diela: Modlitbové skupiny a z milodarov z celého sveta modernú nemocnicu,
Casa Sollievo della Sofferenza
ktorej dal meno Dom úľavy v utrpení (Casa Sollievo della Sofferenza). Jej otvorenie bolo 5.5.1956.
Otec Pio povedal, že nielen staviame nemocnicu, ale zároveň spolupracujeme na Kristovom vykupiteľskom diele prostredníctvom ľudskej bolesti a utrpenia.
 
S ružencom v rukách zomrel 23. septembra 1968.
 
Za blahoslaveného bol vyhlásený 2.5.1999 a za svätého 16.6.2002.