Elias Vella OFM conv.

maltský minorita, rímsko-katolícky kňaz, exorcista, ktorý chodieva aj na Slovensko, aby duchovne povzbudil veriacich na duchovných cvičeniach a prednáškach zameraných na vnútorné uzdravenie a hlboký, dôverný vzťah s Bohom.

 

Napísal viacero kníh a mnohé z nich boli vydané aj v slovenčine a češtine.

   

   Ježiš môj uzdr avovateľ