bojové umenia

  • patria do inej nábožensko - filozofickej sústavy ako kresťanstvo
  • sú súčasťou veľkých komplexov z ktorých sa nedajú oddeliť
  • nedajú sa vykonávať bez príslušného dychového cvičenia
  • spájajú sa s inou (nie Božou) silou
  • pokriky, ktoré sa používajú a vyučujú sú určitou formou zaklínania
  • v Oriente sa po každom tréningu žiak aj učiteľ klaňajú pred policou so soškami bohov
  • jedným zo znakov, keď je človek ovládaný démonom, je jeho stupňujúca sa arogancia

 

Aikido - je japonský druh bojového umenia bez športového súťaženia (okrem Tomiki Aikido). Tento druh bojového umenia má rozvíjať cvičiaceho po fyzickej aj psychickej stránke. Na obranu proti súperovmu útoku využíva Aikido niekoľko princípov (páky, hody, nestabilita protivníka, hmotnosť vlastného tela, časovanie, odstup, ale aj údery a diagonálne, kruhové a špirálové pohyby okolo bokov obrancu). Tiež sa učí aj boj s nožom, dreveným mečom a tyčou. 

Tak ako aj v iných bojových umeniach, tak aj cvičenci Aikido získavajú počas svojho cvičenia technické stupne. Delia sa do dvoch kategórií a to 6 žiackych stupňov (Kyu) a  10 majstrovských stupňov (Dan). V Aikide sa tieto technické stupne nerozlišujú farebne ako napríklad v karate. Asi najviac sa o popularizáciu Aikido zaslúžil americký herec Steven Seagal (9.dan).

Kung-fu - čínske bojové umenie resp. životný štýl. Počiatky má v Šaolinských kláštoroch sa rozvinulo do nespočetných foriem a štýlov. Využíva mnoho techník a štýlov ( rôzne bloky, chmaty, údery, kopy, tlakové body a zbrane) a napodobňuje zvieratá (tiger, had, zajac, žeriav, modlivka..).

Tak, ako iné bojové umenia, učí nielen sebaobranu a boj, ale aj duševnú vyrovnanosť a harmóniu tela a mysle.

Tai-Chi Chuan - učenie ktoré sa maskuje ako cesta k fyzickému zdraviu, psychickej kondícií a k sebapoznaniu.

Umenie Tai Chi Chuan je staré 800 rokov. Vytvoril ho taoistický filozof Chan San Feng, ktorý žil v 13. storočí.

Obsahuje 3 hlavné aspekty sú neoddeliteľné a vzájomne sa dopĺňajú:

- Ako umenie pestovania zdravia
- Ako bojové umenie, ktoré slúži sebaobrane, je jedným z vnútorných štýlov Kung-fu (spočíva predovšetkým vo využití vlastnej inteligencie a zručnosti a taktiež vo využití sily protivníka). 
- Ako umenie dynamickej meditácie (pretože cvičenie rozvíja vedomie, slúži k poznaniu seba samého a k práci na sebe).

Tai-Chi Chuan kombinuje presné pohyby tela s hlbokým dýchaním a využívaním energie jin, jang. Princípy, ktoré používa pri boji, sú úplne odlišné od ostatných bojových umení, ktoré sa spoliehajú na fyzickú silu. K obrane na prekonanie sily protivníka sa používa mäkkosť a jemnosť proti tvrdosti. Veľmi dôležité je vedenie skúseného majstra.

Tai Chi, nazývané aj "meditácia v pohybe" alebo "zdravotné Tai Chi", zostava 108 cvikov, ktorých autorom je taoistický mních Moy Lin-shin (1931-1998). Väčšinu cvikov prebral a upravil z tradičného bojového cvičenia tak, aby mali priaznivé zdravotné účinky, predovšetkým na uvoľnenie a posilnenie chrbtice no v neposlednom rade má prinášať aj duševný relax.

Taekwon-Do - je kórejské národné bojové umenie, pôvodne vytvorené na vojenské účely. Názov taekwondo sa skladá z kórejských slabík tae (noha, kop), kwon (päsť, ruka) a do (čo znamená cesta alebo filozofia života).

Taekwondo je pomerne nový bojový šport a umenie bez použitia zbraní, zameraný najmä na sebaobranu, sebaovládanie a sebadôveru. Charakteristická je hlavne kopacia technika.Skladá sa z vyše 3200 presne opísaných pohybov, kopov, pádov, úchopov, úderov, blokov, sekov a úhybov. Prebralo veľa prvkov z karate a ďalších bojových umení. Na rozdiel napríklad od kung-fu je každá technika veľmi presne opísaná.

V súčasnosti sú najrozšírenejšie 3 štýly Taekwon-Do a to: I.T.F., W.T.F. a G.T.F.

Stupeň pokročilosti a schopností pretekára taekwondo vyznačuje jeho pás. Existuje 10 učňovských stupňov (küp od 10.po 1.), a 10 majstrovských stupňov (dan).

Od roku 2000 (OH v Sydney) sa stalo jedným z olympijských športov.