LINKS

Média

tvlux.sk katolícka televízia, so zameraním na duchovné a hlboko ľudské hodnoty
 lumen.sk  súkromná rozhlasová stanica s evanjelizačným charakterom, vlastníkom je katolícka cirkev na Slovensku  
tv-mis.cz

multimediálna internetová samoobsluha od spoločnosti A.M.I.M.S.(Apoštolát P. Marie Neposkvrněné, Matky Naděje) s množstvom multimediálneho obsahu

  česky

nová kresťanská televízia od 1.10.2016
     
tvnoe.cz nekomerčná, nezisková televízia ktorá stavia vysielanie na tradičných kresťanských hodnotách česky
proglas.cz rodinné rádio s dôrazom na kresťanské ponímanie hodnôt   česky
G-rádio G-Radio - internetové gospel rádio      
satelitné kresťanské rozhlasové vysielanie      
katnoviny.sk tradičné noviny súčasného kresťana    
rozmer.sk časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu  
časopis pre mladých  
smn.sk časopis Redemptoristov (Bratislava)    
kresťanské médium, magazín na Slovensku  

vyveska.sk

aktuálne informácie o kresťanských podujatiach
postoj.sk Slovenský konzervatívny denník  

 

Portály

projekt evanjelizácie mladých na Slovensku,
zastrešený Združením kresťanských spoločenstiev mládeže
     
worship kapely, prednášky nie len na tému chvála a uctievanie, informácie o kresťanských podujatiach      
breviar.sk Denná modlitba katolíckej Cirkvi. Modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici.    
lux.sk portál nadácie, vydavateľstva, TV, rádia,..
charita.sk

Slovenská katolícka charita - charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno - vzdelávacie služby ľuďom v núdzi

 
christ-net.sk slovenský kresťanský portál    
katechizmus.sk

učebnica náboženstva katolíckej cirkvi, ktorá obsahuje základné náboženské pravdy

   
 svatepismo.sk 

od katolíckeho misijného spoločenstva Rieka Života s pomocou Rehole redemptoristov na Slovensku.

Životné príbehy ľudí, ktorí zažili osobnú skúsenosť
s Bohom.
 
knazi.sk stránky Michal Masného, katolíckeho kňaza    
Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. Beckov      
zivotopisysvatych.sk Niektorí z tých, ktorí zvíťazili… - stránky občianskeho združenia 4K    
zamyslenia.sk

od vydavateľstva ViViT, ECAV

     
ZOE

E-zine prešovskej archieparchie

     
 

Jednotný katolícky spevník

     
recenzie kresťanskej literatúry    
Marana Tha - katolícke spoločenstvo detí, mládeže a dospelých z Prešova      

 

Vydavateľstvá, kníhkupectvá, e-shopy

Dobrá kniha

Vydavateľstvo Don Bosco, Bratislava

   

Vydavateľstvo Spoločnosti Ježišovej, Trnava

   
ikarmel.sk

Karmelitánske kníhkupectvo, Bratislava

   
 Kumran 

Kresťanský obchod a vydavateľstvo,

Stará Ľubovňa

 
Porta  libri

Knižné vydavateľstvo, Bratislava

     
  

kresťanský internetový obchod,  knihy, cd, dvd,

tričká s kresťanskou tématikou

   
ZAEX distribúcia náboženskej literatúry,
Doľany, okr. PEZINOK
     
zachej.sk

kresťanský e-shop, Košická Nová Ves

   

 

Cirkvi a zbory

farskyurad.sk

katalóg internetových stránok farských úradov kresťanských cirkví

 
rcc.sk oficiálna stránka Rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku  
catholic-hierarchy.org hierarchia katolíckej cirkvi  
ecav.sk Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku  
grkat.nfo.sk Grécko-katolícka cirkev byzantsko-slovanského obradu na Slovensku  
orthodox.sk oficiálna stránka o Pravosláví  
ekumena.sk spoločenstvo cirkví, ktoré vyznávajú Pána Ježiša Krista ako Spasiteľa a Hlavu Cirkvi. Svoj spoločný vieroučný základ je v Písme svätom a ekumenických vyznaniach.  

 

Rehole - ženy

     
dominikani.sk Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy (Dominikánky)  
(CFSF) Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského (Františkánky)  
Inštitút Dcér Márie Pomocnice (Saleziánky)  
Kongregácia školských sestier de Notre Dame  
saleziani.sk Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa  
   
Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul  
   
Kongregácia sestier premonštrátok  

 

Rehole - muži

Rehoľa sv. Augustína na Slovensku  
dominikani.sk (OP) Rehoľa kazateľov  Katolíckej cirkvi  
frantiskani.sk (OFM) Rehoľa I.rádu , Provincia najsvätejšieho Spasiteľa  
jezuiti.sk (SJ) Spoločnosť Ježišova - rehoľný rád katolíckej cirkvi  
saleziani.sk (SDB) spoločenstvo kresťanov katolíkov , ktorí zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých podľa vzoru dona Bosca  
redemptoristi.sk (CSsR) rehoľné spoločenstvo, kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa  
minoriti.sk rehoľa na Slovensku s kontemplatívno - činným charakterom  
svd.sk

(SVD) Spoločnosť Božieho Slova mužská misionárska rehoľa

 
Premonštráti na Slovensku - Opátstvo Jasov  

 


Vatikánsky rozhlas