Boh Syn - Vykupiteľ - Ježiš - Kristus

Je centrom a stredobodom kresťanskej viery, prináša evanjelium večného Božieho kráľovstva, lásky, radosti a pokoja.

Ježiš povedal : "Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí."  (Jn 8, 31-32)

Jn 3,16

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna,

aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. "Lebo Boh neposlal Syna

na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil." (Jn 3,16-17)

Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. (Jn 14,6-7)

 

Jn 14,6 

Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.  (Mt 5,17)