Alexander Barkóci

www.barkoci.com

 ( * 1955 ) baptistický kazateľ z Komárna cestujúci po viacerých krajinách na svete.

Obnova života v Ježišovi Kristovi a jeho praktické osobné skúsenosti s vierou sú veľkým povzbudením pre všetkých kresťanov.

 

"Čas nie sú peniaze !

Čas je šanca, ktorú Ti dáva Boh, to aby si ju premenil na záchranu hynúcich duší !"

 

"Diablova moc je moc strachu!"

 

 

fb - Alexander Barkóci