ezoterika

  • systém, ktorý chce byť alternatívou pre existujúce náboženstvá, ale bez nejakých štrukturálnych a dogmatických obmedzení

  • privlastňuje si prvky z dominantného náboženstva v danom období a krajine

  • je tajnou náukou pre zasvätených, ktorá slúži k získaniu zdravia, šťastia, sebapoznania, k sebazdokonaleniu a k spáse