zmysel života


Aký je zmysel nášho života ? Má náš život cieľ ? Odkliaľ sme a kam ideme ?

Čo alebo kto je pre nás v živote istotou, oporou ?

Gal 5,22-23

Ja ho vidím ako poznanie Boha, šírenie evanjelia a prinášanie ovocia,

ovocia Ducha - lásky, radosti, pokoja, zhovievavosti, láskavosti dobroty, vernosti,
miernosti, zdržanlivosti.
(Gal 5,22-23)

 

Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.
Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
(Jn 15,4-5)