Večnosť

 

Nekonečné trvanie času bez začiatku a konca.

 

Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.
Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; pamätá, že sme iba prach.
Ako tráva sú dni človeka, odkvitá sťa poľný kvet.
Ledva ho vietor oveje, už ho niet, nezostane po ňom ani stopa.
No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja a jeho spravodlivosť chráni
ich detné deti, tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich. 

(Ž 103,13-18)

 

 

Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami,
s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať,
všetko prekonať a obstáť!
Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti

a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja!
Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!
A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!
Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu!
A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!

(Ef 6,11-18)

Ef 6,10-18