Otče náš

 

alebo Modlitba P ána je modlitba, ktorú nám zanechal sám Pán Ježiš

 

A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc,
aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi,
ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.
Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.
Vy sa budete modliť takto:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno,
príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
        ( Mt 6,5-13)