diabli

  • stvorené slobodné duchovné bytosti s väčšou inteligenciou ako človek
  • padlí anjeli, niekedy sa označujú aj ako démoni, ktorí odmietli slúžiť Bohu
  • boli zvrhnutí do pekla
  • ich normálna činnosť je pokúšať ľudí, klamať tým, že predkladajú zlo a odťahujú nás od konania dobra, podsúvajú polopravdy, vytvárajú zmätok, spochybňujú pravdu
  • sú schopní zobrať na seba akúkoľvek podobu
  • označujeme ich aj ako božích nepriateľov

Diabol je reálna bytosť, osoba, nie je to len nedostatok dobra,

či stelesnenie zlých myšlienok !

  • Lucifer (lat. nositeľ svetla ) bol krásnym anjelom. No kvôli svojej pýche a následnej neochote slúžiť Bohu, bol spolu s jemu podobnými, zvrhnutý do pekla. Tak sa z nositeľa svetla stal satan (protivník, obviňovateľ). Je ústredným stelesnením zla a tiež všeobecne známy ako diabol, „Knieža temnoty“. Diabol znamená aj ”rozdeľovač” spôsobiteľ rozkolu. Je otcom každej lži. Niekedy sa označuje aj ako Belzebul - knieža diablov.
  • nie je opakom Boha ako "protiboh" ani nie je na Jeho úrovni !
  • nie za všetkým zlom je diabol a jeho činnosť !
  • v dnešnej dobe sa ľudovo používa aj čert - mylne ako milá rozprávková bytosť s rohami, chvostom, kopytom, vidlami

Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás. (Jak 4,7)

Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. (1Pt 5,8)

 

„Hlavnou úlohou diabla je presvedčiť ľudí, že neexistuje!“ (Páter Gabriele Amorth)

 

Diabli do nášho života chcú vstúpiť preto, lebo nám závidia a žiarlia na nás, že máme možnosť vstúpiť
do vzťahu s Bohom a raz byť s ním večne.

Ich cieľom je nás oklamať o podstatných právd, odtrhnúť nás od Boha a doviesť nás k autodeštrukcii !
(Leopold J. Jablonský, OFM)

 

Diabol má moc na tých, ktorí pohŕdajú Božími príkazmi. (sv. Augustín)