Marián Kuffa


Narodil sa 24. decembra 1959 v Kežmarku. Viac rokov sa venoval karate a bavilo ho horolezectvo.
V roku 1983 ukončil Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre.

Od roku 1994 je rímsko-katolíckym kňazom v Žakovciach (obec na východe Slovenska medzi Popradom a Kežmarkom).

S láskou sa venuje bezdomovcom, sirotám, prostitútkam, alkoholikom a narkomanom, opusteným a starým ľudom.

Postavil azylový dom kde aj žije - Inštitút Krista Veľkňaza

 

"Len dve cesty sú v živote: cesta pýchy a cesta pokory."