pokušenie

Diabol sa nám predstavuje v pokušení - ponuke:

  • proti láske - rozdelenie, nejednota

Diabol rozdeľuje, Duch Svätý zjednocuje. (Marián Kuffa)

  • túžba po moci
  • rozptyl - snaha o zameranie sa na veci, ktoré nie sú podstatné a hlavne aby sme boli odtrhnutí od pohľadu na Ježiša

 

Pokušenie nie je zlo samé a tiež nepochádza len od diabla, ale aj od nás samých a okolitého sveta.

 

Hriech je už vykonané pokušenie, s ktorým človek súhlasil.

Jedným z najväčších pokušení Zlého - ducha bezbožnosti je snaha o nahovorenie, že človek Boha k svojmu životu nepotrebuje !

Diabol robí všetko možné, aby vyhnal ticho z ľudského srdca.

Lebo vie, že tam, kde je ticho a pokoj,

koná Boh veľké veci. (Jacques Philippe)