Média

tvlux.sk katolícka televízia, so zameraním na duchovné a hlboko ľudské hodnoty
 lumen.sk  súkromná rozhlasová stanica s evanjelizačným charakterom, vlastníkom je katolícka cirkev na Slovensku  
tv-mis.cz

multimediálna internetová samoobsluha od spoločnosti A.M.I.M.S.(Apoštolát P. Marie Neposkvrněné, Matky Naděje) s množstvom multimediálneho obsahu

  česky

nová kresťanská televízia od 1.10.2016
     
tvnoe.cz nekomerčná, nezisková televízia ktorá stavia vysielanie na tradičných kresťanských hodnotách česky
proglas.cz rodinné rádio s dôrazom na kresťanské ponímanie hodnôt   česky
G-rádio G-Radio - internetové gospel rádio      
satelitné kresťanské rozhlasové vysielanie      
katnoviny.sk tradičné noviny súčasného kresťana    
rozmer.sk časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu  
časopis pre mladých  
smn.sk časopis Redemptoristov (Bratislava)    
kresťanské médium, magazín na Slovensku  

vyveska.sk

aktuálne informácie o kresťanských podujatiach
postoj.sk Slovenský konzervatívny denník