Cirkvi a zbory

farskyurad.sk

katalóg internetových stránok farských úradov kresťanských cirkví

 
rcc.sk oficiálna stránka Rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku  
catholic-hierarchy.org hierarchia katolíckej cirkvi  
ecav.sk Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku  
grkat.nfo.sk Grécko-katolícka cirkev byzantsko-slovanského obradu na Slovensku  
orthodox.sk oficiálna stránka o Pravosláví  
ekumena.sk spoločenstvo cirkví, ktoré vyznávajú Pána Ježiša Krista ako Spasiteľa a Hlavu Cirkvi. Svoj spoločný vieroučný základ je v Písme svätom a ekumenických vyznaniach.