Rehole - ženy

     
dominikani.sk Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy (Dominikánky)  
(CFSF) Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského (Františkánky)  
Inštitút Dcér Márie Pomocnice (Saleziánky)  
Kongregácia školských sestier de Notre Dame  
saleziani.sk Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa  
   
Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul  
   
Kongregácia sestier premonštrátok