Rehole - muži

Rehoľa sv. Augustína na Slovensku  
dominikani.sk (OP) Rehoľa kazateľov  Katolíckej cirkvi  
frantiskani.sk (OFM) Rehoľa I.rádu , Provincia najsvätejšieho Spasiteľa  
jezuiti.sk (SJ) Spoločnosť Ježišova - rehoľný rád katolíckej cirkvi  
saleziani.sk (SDB) spoločenstvo kresťanov katolíkov , ktorí zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých podľa vzoru dona Bosca  
redemptoristi.sk (CSsR) rehoľné spoločenstvo, kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa  
minoriti.sk rehoľa na Slovensku s kontemplatívno - činným charakterom  
svd.sk

(SVD) Spoločnosť Božieho Slova mužská misionárska rehoľa

 
Premonštráti na Slovensku - Opátstvo Jasov