Gnosticizmus

Gnosticizmus

Z gréckeho slova "gnosis", čo znamená poznanie alebo pochopenie  no nie vo vedeckom,
ale viac v duchovnom zmysle.

Je mystické náboženstvo. Ponúka intuitívny a subjektívny, dualistický pohľad na pravdu,
na život ako na konflikt, medzi dvoma protichodnými silami, duchom a hmotou.

Gnostici hovoria, že majú väčšie vedomosti, ktoré nie sú z Biblie, ale je to vedomosť, pochádzajúca z mystickej úrovne.

Toto učenie je kombinácia fantázie, gréckej špekulácie, židovského zákonníctva a orientálneho mysticizmu.
V kresťanstve jednou z najrozšírenejších heréz v cirkvi, hlavne v prvých troch storočiach n.l., predovšetkým
na Prednom východe (Sýria, Malá Ázia, Mezopotámia) ale aj v Alexandrii, v Taliansku a v Gálii.

Najznámejším odporcom gnosticizmu bol biskup z Lyonu, sv. Irenej.

Už v 2. storočí podáva jasné svedectvo o 4 kánonických evanjeliách.