Hare Krišna

Hare Krišna

Medzinárodná spoločnosť pre Krišnovo vedomie,

alebo hovorovo hnutie Hare Krišna bolo založené roku 1965 prostredníctvom Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977) kvôli prijatiu hinduistického učenia do západného sveta. Anglická skratka hnutia je ISKCON - International Society for Krishna Consciousness.

Známi sú tancom a spievaním mantry, ktorá pozostáva zo 16 slov.

"Haré Krišna Haré Krišna Krišna Krišna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré"
- tieto slová sú opakovaním božských mien vo vokatíve (5.pád, oslovenie).

Cieľom tejto ich typickej transcendentálnej zvukovej "vibrácie" (ako to nazývajú)
je vznešenou metódou obnovenie svojho transcendentálneho vedomia. 

Krišna je najvyšší pán, božstvo, osobný Boh a je zdrojom, nie len avatárom Višnua.

Členovia vyznávajú reinkarnáciu a karma určuje, aké bude ďalšie narodenie každého jedinca.
Všetci sa venujú bhakti joge.

Muži aj ženy nosia tradičný odev (dhótí, sárí).

Každý člen je povinný vzdať sa mäsa, rýb, vajec, čaju, kávy, tabaku, alkoholu a či iných drog. Sex je povolený iba manželom za účelom splodenia detí. Tiež majú zákaz hrania hazardných hier.

Najvyšší Pán má svoje autorizované zastúpenie v podobe "Božstva a starajú sa " o neho bráhmani - oddaní s druhým zasvätením. Denne im ponúkajú vegetariánske jedlá, nápoje, vonné tyčinky, kvety, vodu, voňavky, ... Bráhmani každý deň vykonávajú obrad, počas ktorého tieto predmety Božstvám ponúkajú. Zároveň s obradom prebieha ospevovanie Najvyššieho Pána.

Chrám, v ktorom sú pravidelne uctievané Božstvá, nám dáva možnosť zapojiť sa do priamej služby Bhagavánovi (Krišnovi).