Kabala

Kabala
  •  z hebr. "prijatie, schopnosť duše pochopiť nadprirodzené idey, tradícia" - mystický smer v židovskej filozofii.
  •  Teoretická Kabala sa usiluje o poznanie, praktickej Kabale však ide o mágiu, vytváranie amuletov, o praktické dôsledky gematrie (hľadanie zmyslu v numerických hodnotách hebrejských písmen a slov)
  •  Ortodoxní Židia sa však od Kabaly plne dištancujú. Kabalu podľa toho môže študovať len muž, ktorý je ženatý, musí mať nad 40 rokov a musí byť vzdelaný vo všetkých aspektoch judaizmu. Tradícia uvádza prípady, kedy podceňovanie významu a vnútornej sily Kabaly, štúdium a neodborné praktizovanie skončilo trvalou psychickou traumou alebo dokonca smrťou študenta.
  • červené náramky okolo zápästia ľavej ruky - symbol "ochrany" od negatívnej energie

Speváčka Madonna, ktorá vyznáva Kabalu, prijala hebrejské meno Ester. Ďalšími mediálne známymi priaznivcami sú Naomi Campbell, Gwyneth Paltrow, Britney Spears,..