Katechizmus katolíckej cirkvi

Katechizmus katolíckej cirkvi

Spolok svätého Vojtecha, Trnava, 2.vydanie 1999

 

Katechizmus nám podáva organický a súhrnný výklad podstatného a základného obsahu katolíckeho učenia viery a mravov vo svetle II. vatikánskeho koncilu a celej tradície Cirkvi. Jeho hlavnými prameňmi sú Sväté písmo, cirkevní Otcovia, liturgia a Učiteľský úrad Cirkvi. Kladie dôraz na náukový výklad. Chce totiž pomôcť hlbšie poznať vieru. Preto sa zameriava na to, aby táto viera dozrievala, zapustila hlbšie korene v živote a žiarila vo vydávaní svedectva.


Počet strán: 918
Rozmer: 145×210 mm
ISBN: 80-7162-259-1

 

Katechizmus katolíckej cirkvi, 1992