www.katechizmus.sk

učebnica náboženstva katolíckej cirkvi, ktorá obsahuje základné náboženské tézy a definície