Macumba

Náboženský kult s prvkami mágie, rituálne tance. Polyteistický (mnohobožstvo) afrického pôvodu, praktizovaný brazílskymi černochmi v mestských častiach.

Podobnosť s Voodoo.