Mormóni

Mormóni

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, známejšia pod označením mormóni, je náboženská spoločnosť založená Josephom Smithom v USA v roku 1830.

Je pre nich charakteristické presvedčenie, že pôvodná Cirkev Ježiša Krista sa stratila zo Zeme krátko po Jeho smrti a v polovici 19. storočia bola znovuzriadená ako Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

V roku 1820 Smith ako 14 ročnému farmárskemu chlapcovi, podľa ich učenia, sa zjavil Boh Otec a Jeho Syn Ježiš Kristus. Vraj mu bolo oznámené, že bol povolaný ako ďalší prorok. Vyhlásil, že získal na pahorku Cumorah v štáte New York zlaté dosky popísané hieroglyfmi a že ich aj rozlúštil.  

Senzáciu znásobilo aj tvrdenie že je na nich zaznamenaná aj americká história (Ježiš sa preniesol na americký kontinent a tu vyučoval, Adam s Evou žžili v raji v Missouri,..).

Štát Utah, je ich centrom a v hlavnom meste - Salt Lake City majú aj ústredný chrám. Dnes pod menom Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa ukazujú v celkom inom svetle. Oficiálne sa vzdali mnohoženstva a propagujú usporiadaný rodinný život, zdravý životný štýl a zdôrazňujú službu ostatným.

Jedným z ich prikázaní, ktoré členovia majú dodržiavať, je učenie tzv. Slova múdrosti, ktoré dostal Smith v roku 1833 a to, že je potrebné vyvarovať sa jedenia pre telo škodlivých látok. Preto sú známi vyhýbaním sa  alkoholu, tabaku, omamných látok a propagujú konzumáciu ovocia a zeleniny.

Mormonova kniha hovorí o osudoch Izraelitov presťahovaných v predkresťanskej ére do Ameriky. Podľa božského zjavenia ju mal preložiť Smith zo zlatých dosiek, ktoré mu dal anjel. 

Kniha je úplne preložená do 82 a čiastočne do 25 jazykov.

Členovia tvrdia, že kniha, nenahrádza Bibliu ale používajú sa bok po boku v ich verejnom prejave a k osobnému štúdiu.

 

V roku 2006 sa mormóni stali 17. registrovanou náboženskou spoločnosťou aj na Slovensku.