Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete

Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete

ThDr. ICLic. PaedDr. Jozef Maretta, PhD., EriV, 2012

 

Božie slovo hovorí, že "mzdou hriechu je smrť" (Rim 6,23).

Táto smrť má svojho pôvodcu, ktorý ale nie je všemocný.
Je však snaživý a mnohí ľudia, ktorí sú pod jeho vplyvom, sa napriek tomu, že fyzicky žijú, nachádzajú duchovne
"v smrti". Hovorím o diablovi. V tejto knihe teda zameriavam hlavnú pozornosť na tohto "pôvodcu smrti"
a na pomoc tým, ktorí podľahli jeho taktikám.

Počet strán: 260
Rozmer: 210×148 mm
ISBN: 97-88-097050-689