Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! - prednáška

 

Videozáznam EMfestu na Starých Horách na tému "Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!" (Mt 3, 8)

Mikuláš Tressa CSsR, 2016