Mravnosť versus sexuálizácia spoločnosti, 7 pohlaví ?, homosexualita