Rozmer

Rozmer

časopis pre kresťanskú a duchovnú orientáciu

www.rozme r.sk

Tento štvrťročník spoločne vydáva Centrum pre štúdium siekt ( vzniklo ako špecializované odborné pracovisko Ekumenickej rady cirkví v SR v júni 2001) v spolupráci s občianskym združením Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.