Slobodomurárstvo

Slobodomurárstvo

- je najväčšia medzinárodná tajná spoločnosť na svete. Má viac ako 6 miliónov členov.

Väčšinou je mužská organizácia. Anglické a s nimi spriaznené rády, v duchu prvých „murárov“ z XVIII. storočia, neuznávajú ženské slobodomurárske lóže.

Ich zásady sú obsiahnuté v hesle : Bratská láska, pomoc a pravda.

Slobodomurárstvo robí vplyvným aj fakt, že milióny jeho členov sú na vedúcich pozíciách po celom svete.  

Slobodomurári nešpecifikujú presne nejakého Boha alebo vyznanie, oni len požadujú aby ste verili v nejaké Božstvo a môžete mu dať meno aké chcete a možete uctievať akéhokoľvek boha.

Organizácia vznikla 4.6.1717 v Londýne spojením 4 lóži do prvej veľkolóže, nadväzujúc na cechy stredovekých staviteľov katedrál. Symbolicky, slobodomurári odvodzujú svoj vznik od stavby Šalamúnovho chrámu.

Novodobá podoba slobodomurárstva vznikla na základe rozhodnutia štyroch londýnskych lóží, ktoré poverili dvoch protestantských kňazov Andersona a Desagueliera spísaním zásad hnutia, dovtedy odovzdávaných len ústne.

Idey slobodomurárstva sa čerpali od mysliteľov ako Jakob Böhme, Emmanuel Swedenborg, Ján Amos Komenský.

Slobodomurárstvo je pyramidálnou organizáciou. Základnou organizačnou jednotkou je lóža.

nárys slobodomurárskej lóže podľa vzoru Šalamúnovho chrámu

V lóži je majster, dvaja dozorcovia - učitelia, ktorí majú na starosti učenie učňov a tovarišov, je tam tajomník, milosrdný samaritán, pokladník, rečník, rozličné hodnosti, ale hierarchia v slobodnom murárstve nemá žiadnu moc v pomere k členom.

IndianapolisLondonWashington

Svetovo známe osoby : Winston Churchil, Benjamin Franklin, George Washington,

George Washington

u nás : T.G. Masaryk,  Eduard Beneš, M.R. Štefánik.