Svedkovia Jehovovi

Svedkovia Jehovovi

Náboženská spoločnosť, formálne niekedy zaraďovaná medzi protestantské denominácie, ale sami sa za protestantov nepovažujú.

Vznikla v sedemdesiatych rokoch 19. storočia v Pennsylvánii ako skupina spod menom Bádatelia Biblie so zakladateľom Charles Taze Russellom.

Učenie Svedkov Jehovových je založené na výklade Biblie, pri ktorom však textu dávajú iný zmysel, ako im dáva kresťanská viera.

Svedkovia Jehovovi sa nezúčastňujú politického života ani vojnových konfliktov.
V období II. svetovej vojny boli zažívali najväčšie prenasledovanie. V koncentračných táboroch museli nosiť ako označenie fialové trojuholníky.

Neoslavujú Vianoce, Veľkú noc, narodeniny ani iné sviatky. Nezúčastňujú sa náboženského vyučovania na školách, pretože odmietajú tzv. falošné náboženstvo. Neprijímajú transfúziu krvi ani krv nedarujú. Nevykonávajú vojenskú službu. Nevolia politikov a nevyjadrujú spolupatričnosť k zástave, krajine. 

Neveria v sv. Trojicu a nevyučujú nesmrteľnosť duše.

Sú známi svojou aktívnou misijnou činnosť (obchádzanie domov, zväčša vo dvojici). 

Svedkovia Jehovovi na základe svojich výkladov Biblie viac ráz očakávali presne určený koniec sveta, posledne v roku 1975.

Od júla 1879 vydávajú časopis Strážna veža (Watch tower).

 

Známa osobnosť - americký spevák Prince Rogers Nelson (od roku 2001).

 

https://www.jw.org