Wicca

Wicca

je novopohanský čarodejnícky kult rozšírený najmä v anglosaskom kultúrnom okruhu.

Zverejnené bolo v roku 1954, jeho prívrženci tvrdia, že existovalo niekoľko storočí v utajení.

Zakladateľom súčastnej tradície je Gerald Brusseau Gardner (1884-1964).

Jeho vyznavači ho chápu ako vieru v Rohatého boha a Trojitú bohyňu (3 aspekty - bohyňa panna, matka a starena, ktoré súvisia s fázami mesiaca).

Táto viera sa praktikuje spôsobom života a rituálmi.

Na rozdiel od iných náboženstiev sa vyznávači tohto náboženstva rituálmi (čarovanie) snažia privodiť zmeny v svojom okolí. Označujú sa ako čarodejníci a čarodejnice, ale neztotožnujú sa so všetkým čarodejníctvom.

Wicca v praxi nezaprie svoje pohanské korene a skoro všetky jej rituály nejakým spôsobom odrážajú dianie a zmeny v prírode.

 

V USA je už Wicca uznaná za oficiálne náboženstvo a je veľmi populárne.